Ramesh Prasad Panigrahi Menu
Film

Scripted

Samaya bada balawan
Directed by Sisir Mishra, Bombay,1981

Thakura Achhanti Chau-bahaku
Directed by Bijay Bhaskar, Chennai,1990.
Panigrahi won best dialogue award

Kotie manisha Gotie jaga
Directed by Bijay Bhaskar, Chennai,1991.
Won best dialogue award

Sabitri
Directed by Basant Sahu, 1992

Pathara khasuchhi Bada Deulu
Subhadra, Directed by Basant Sahu 1995

Subhadra
Directed by Basant Sahu 1995

Soubhagyavati
Directed by Basant Sahu, 1997